Tehnička, sistemska i ISO dokumentacija

Sistem Quama obuhvata definisanje i vođenje poslovnih procesa organizacije kao i sa njima povezane dokumentacije.

Program Quama koristimo pri uspostavljanju sistema za upravljanje kvalitetom kao i kod projekata za upravljanje promenama dokumentacije, bilo da je u pitanju »Sistemska«, »Tehnička«, «Kupčeva« ili bilo koja druga dokumentacija. Dokumentaciju možemo voditi kao samostalan projekat ili kao pojedinačni zadatak unutar projekta. Korisnik koji koristi PRO.4 dokumentacioni sistem može dokumente i obrasce kreirati unutar dokumentacionog sistema, što znači da više nije potrebno koristiti druge programe kao što je Microsoft Word.

Određivanjem članova projekta i njihovih oblasti te odgovarajućih zadataka možemo planirati pripremu i izradu dokumenata različitih tipova, vršiti nadzor nad verzijama dokumenata, pratiti životni ciklus i distribuciju dokumenata u pregled i odobrenje, kontrolisati ispis dokumenata na zahtev, voditi i pratiti promene dokumenata. Imamo povratne informacije o tome ko je bio obavešten o promenama dokumenata i ko je bio obavešten o novim dokumentima. U pozadini je integrisan dokumentacioni sistem, koji omogućava dodavanje i izradu verzija na projektima i zadacima unutar svih QM područja.


Vođenje sistemske, tehničke, ISO i druge dokumentacije

Rešenje je namenjeno svim organizacijama koje imaju potrebu za naprednim vođenjem dokumentacije i svim organizacijama koje imaju barem jedan standard kvaliteta.

Funkcionalnosti i prednosti

 • Procesi su zapisani u elektronskom obliku
 • Sve informacije se beleže u sistemu. Nema više drugih dokumenata (Word..)
 • Popis aktivnosti procesa
 • Povezivanje procesa s informacijom o ključnim faktorima uspeha, radnoj opremi, rizicima
 • Osiguran postupak o sastavljanju, proveravanju i odobrenju dokumenta
 • Ispis dokumentacije u pdf dokument
 • Pregled trenutnog stanja dokumentacije
 • Crteži dijagrama procesa
 • Procesi i dokumentacija su dostupni svima koji traže informacije o toku procesa
 • Procesi i dokumentacija su u sistemu Quama elektronski kontrolisani i organizovani
 • Funkcionalnost je usklađena sa ISO standardom te predstavlja pomoć auditorima kao i zaposlenima u organizaciji
 • Upravljanje dokumentacijom po ISO standardima

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Ljiljana Janjetović

E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

Show Buttons
Hide Buttons