Kontrola materijala

Ulazna kontrola kvaliteta je proces kontrolisanja kvaliteta materijala i različitih delova za proizvodnju pre nego što proizvodnja započne. Takođe, kao što je potrebno odabrati dobar materijal kod izgradnje kućek, tako je potrebno i izvoditi kontrolu kvaliteta ulaznih materijala.

Kontrola kvaliteta je podeljena na tri odvojena procesa koji osiguravaju da je kontrola stručno nadgledana i izvedena za svaki korak posebno.

Ulazna kontrola kvaliteta

Cilj ICQ procesa je da izvrši kontrolu u cilju otkrivanja nekvalitetnih materijala pre nego što počne proizvodni proces ili sklapanje prozvoda.
Aktivnosti IQC obuhvataju:

 • pregled kontrolnog popisa, da li je sve u skladu sa zahtevima
 • evaulacija dobavljača i njegovog rada na osnovu prethodnog rada
 • uzrokovanje ulaznih materijala na osnovu MIL-STD-150E standarda
 • pregled dimenzija kvaliteta materijala, vizuelni i funkcionalni pregled uzoraka materijala
 • praćenje kartice kontrole kvaliteta i informisanje inženjera o odstupanju materijala
 • kontinuirano poboljavanje IQC procesa

Kontrola kvaliteta u procesu

IPQC postavlja merila za izvršavanje kontrole u samom proizvodnom procesu i sastavljanja proizvoda, sa ciljem da se otkriju greške, kako bi se pomoću određenih akcija uklonile.
Aktivnosti IPQC obuhvataju:

 • izvršavanje vizuelnog pregleda i kontrole funkcionalnosti
 • izvođenje statističke kontrole i kontrole odstupanja
 • izvršenje procesnih revizija, kako bi se osiguralo da se procesi implementiraju kao što je definisano standardom, kao i da se prepoznaju moguća poboljšanja

Izlazna kontrola i osiguranje kvaliteta

OQA je poslednji proces koji izvodimo pre nego što se proizvod pošalje klijentu i iz tog razloga je veoma važno da je naša pošiljka bez grešaka.
Aktivnosti OQA obezbeđuju

 • Izvođenje vizuelnog pregleda i kontrole funkcionalnosti
 • Verifikacija first-article inspection
 • Ponovni pregled odobrenog popisa konrolnih tačaka
 • Uzrokovanje na bazi standarda koji organizacija ima
 • Izvođenje testova pouzdanosti
 • Priprema izveštaja i analize otkazivanja i upozorenja


Kontrola kvaliteta materijala

Rešenje je namenjeno preduzećima koja moraju da unose aktivnosti projekta za razvoj proizvoda i preduzećima koja vrše proizvodju po narudžbi.

Prednosti i koristi

 • Poboljšava reputaciju tržišta
 • Omogućuje pridobijanje novih klijenata
 • Sprečava gubitak postojećih klijenata

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Ljiljana Janjetović

E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

Show Buttons
Hide Buttons