SPC metoda

Svakodnevni zadaci zahtevaju jednostavne, ali i efikasne i upotrebljive kalkulacije i upoređivanja. Na osnovu toga odlučujemo o daljim merama. Na taj način smo već u razvoju kvaliteta u našem okruženju.

S obzirom na to da želimo da merimo napredak, moramo ponovo da koristimo određene proračune i poređenja. Kod statističkog procesa kontrole (SPC), suočavamo se sa problemom, opisujemo i analiziramo proces, ocenjujemo odstupanja, preduzimamo mere za eliminaciju odstupanja i ponovo merimo njhove performanse. Svrha korišćenja statističkog procesa je:

  • otkrivanje i praćenje stanja procesa i karakteristika proizvoda
  • poboljšanje sposobnosti procesa i karakteristika proizvoda
  • smanjenje troškova kvaliteta
  • osvajanje novih proizvoda, tehnologija i mašina

U Quama sistemu korisnik sam definiše atribute merenja. Na temelju unetih merenja sistem obezbeđuje prikaz i ispis kontrolne karte pomoću koje otkrivamo promene u procesu. Na grafičkom prikazu pratimo srednju vrednost procesa i vidimo ukoliko srednja vrednost padne izvan kontrolnih granica.

Statistička kontrola procesa – Kontrolna karta

Rešenje je namenjeno preduzećima koja izvode serijsku proizvodnju i preduzećima koja moraju zbog odgovornosti prema klijentima pažljivo kontrolisati tok proizvodnih procesa.

Prednosti i koristi

  • sprečava povlačenje proizvoda i žalbe kupaca
  • poboljšava upotrebu resursa
  • povećava operativnu efikasnost
  • smanjuje broj manuelnih prikaza
  • povećava zadovoljstvo kupaca
  • generalno smanjuje troškove

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Ljiljana Janjetović

E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

Show Buttons
Hide Buttons