Opasni događaji i incidenti

Izbor sistemskog pristupa menadžmentu omogućava lakše i efikasno upravljanje vašim poslovanjem. Dakle, treba pronaći najbolji način za upravljanje ključnim aktivnostima u procesima i obezbediti da se sve aktivnosti izvode na prethodno dogovoren način.

Cilj sistema Quama je da se na jednom mestu evidentiraju opasni događaji/ incidenti i da se smanje potencijalne opasnosti.. Program definiše oblik prijavljivanja opasnih događaja koji možemo sami definisati.


Upravljanje opasnim događajima i incidentima

Prednosti i koristi za organizaciju

 • Dobro vođen program zdravlja i sigurnosti
 • Pozitivna slika predzeća
 • Povećan moral zaposlenog
 • Smanjena promena kadrova
 • Smanjena odsutnost zaposlenih
 • Povećana produktivnost
 • Smanjeni troškovi osiguranja
 • Smanjen rizik dobijanja kazni i pravnih postupaka

Prednosti i koristi za zaposlene

 • Sigurno i zdravo radno okruženje
 • Više samopouzdanja
 • Manje stresa
 • Povećana motivacija za rad
 • Povećano zadovoljstvo pri radu
 • Više svesti i znanja o ljudskom zdravlju i sigurnosti

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Ljiljana Janjetović

E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

Show Buttons
Hide Buttons