Svrha APQP

Svrha APQP je definisati način naprednog planiranja kvaliteta, koji mora biti efikasan, a pored toga treba da osigura da se proces planiranja i razvoja proizvoda/procesa što više približi 100% definiciji proizvoda/procesa i time spreči probleme u fazama serijske proizvodnje i prodaje.
Sistem omogućava kreiranje APQP projekata, kojima se definišu faze i različite aktivnosti.


Planiranje i vođenje projekata

 

Cilj metodologije naprednog planiranja kvaliteta proizvoda je sistematičan pristup pri izradi plana kvaliteta za proizvod, koji će podržati razvoj proizvoda i koji će zadovoljiti potrebe klijenta.
Upotrebom ovih preporuka smanjuje se složenost planiranja kvaliteta proizvoda za klijente i dobavljače. Takođe, omogućava jednostavno prenošenje dobavljačevih zahteva planiranja kvaliteta ugovorenim partnerima.

Cilj planiranja kvaliteta proizvoda je i olakšavanje komunikacije između svih učesnika, što obezbeđuje da su svi potrebni koraci napravljeni pravovremeno. U sistemu Quama se to rešava sa unapred konfigurisanim i prilagođenim obaveštavanjem, koje obezbeđuje da su pojedine odgovorne osobe obaveštene u svakom mometu.

U sistemu Quama vodimo APQP (Advanced Product Quality Plan) projekte pomoću kojih kontrolišemo postupak razvoja nekog proizvoda od početne do krajnje faze.

Rešenje je namenjeno preduzećima koja moraju čekirati aktivnosti projekta za razvoj proizvoda, kao i preduzećima koja vrše proizvodnju po narudžbi.

Prednosti i koristi

Veći kvalitet proizvoda

  • Kad planiramo i kontrolišemo svaku fazu procesa razvoja proizvoda, smanjujemo mogućnost uskih grla i mogućnosti pojave grešaka u procesu, što obezbeđuje veći kvalitet proizvoda

Bolja komunikacija

  • PQP pomaže pri poboljšanju komunikacije između dobavljača i njihovih kupaca jer se u projekat uključuju dobavljači i kupci, tako da se komunikacija odvija brže i obezbeđuje brži i efikasniji PPAP (Production Part Approval Process).

Manji troškovi

  • Prepoznavanjem i upravljanjem visokom potrošnjom izvora i potencijalnih grešaka u ranijim fazama proizvodnje proizvoda smanjujemo troškove. To smanjivanje troškova smanjuje cenu za konačnog kupca, što utiče na veće zadovoljstvo kupaca.

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Ljiljana Janjetović

E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

Show Buttons
Hide Buttons