IDEJA

Mi smo jedan od pružaoca QM sistema. Naš uspeh se temelji na razvoju sopstvenog inovativnog i prilagođenog sistema.

QUAMA je jednostavno softversko rešenje za planiranje i upravljanje kvalitetom, što našim kupcima omogućava vođenje kvaliteta sa ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova. Takođe, doprinosi u postizanju konkurentske prednosti.

Quama obezbeđuje implementaciju alata potrebnih za optimizaciju poslovanja, postizanje visoke pouzdanosti proizvoda i stalnog unapređenja. Jednostavna je za instalaciju, a pored toga i prilagođena specifičnim zahtevima određenog preduzeća.

Show Buttons
Hide Buttons