FMEA

FMEA je analiza mogućih grešaka (kvarova, otkazivanja) i posledica (efekata) kao inženjerske analize, koju implementira tim stručnjaka za određeno područje. Pomenuti stručnjaci u početnim fazama razvoja proizvoda temeljno analiziraju proizvod ili proizvodni proces sa namerom da otklone pretnje koje bi mogle da imaju negative posledice.

FMEA se predstavlja kao vodič za razvoj celovitih planova za izvođenje mera, koje će smanjiti posledice rizika povezane sa sistemom, podsistemom i komponentama proizvodnog procesa na prihvatljiv nivo.

Namena metode FMEA je da identifikuje i potpuno razume potencijalne greške (kvarovi, otkazivanje) i njihove uzorke, kao i posledice koje greška prouzrokuje u sistemu ili kod krajnjih korisnika, za svaki proizvod ili proces. Potom, treba da oceni rizik, koji je povezan sa prepoznatim greškama (kvarovima, otkazivanjima), posledicama i uzrocima, na osnovu čega se pravilno vrši prioritet mera u korektivnom planu, kao i da prepozna i izvede korektivne mere za najopasnije i najvažnije pretnje.

Ciljevi FMEA

 • osnovni cilj FMEA je da poboljša proces i njegov tok
 • prepoznati i sprečiti sigurnosne pretnje
 • minimizirati gubitak sposobnosti proizvoda
 • poboljšati procesne kontrolne planove (u primeru Procesnog FMEA)
 • promena strukture sastava, proizvoda ili procesa
 • prepoznavanje važnih proizvodnih ili procesnih karakteristika
 • razvoj preventivnih planova za unutrašnje održavanje mašina i opreme
 • razvoj dijagnostičkih tehnika i metoda


Analiza rizika potencijalnih grešaka i posljedica

Kada analizira potencijalne greške, QUAMA sistem izračunava indeks rizika. Na osnovu rezultata utvrđuju se neophodne korektivne mere koje će ispraviti uzrok greške.
Finalni rezultata analize mogućih grešaka i posledica je izveštaj koji sam program generiše.

Rešenje je namenjeno firmama koje imaju precizno definisane serijske ili proizvodne procese – to znači proces i aktivnosti koje se retko menjaju (obično u procesu poboljšanja) i firme koje se bave dizjanom i planiranjem proizvoda, u kojima su veliki finansijski i sigurnosni ulozi.

Prednosti i koristi

 • Povećava kvalitet, pouzdanost i sigurnost u procesu
 • Organizacija pruža strukturiran proces za lociranje i uklanjanje grešaka
 • Smanjuje vreme i troškove razvoja procesa
 • Dokumentuje i prati sve aktivnosti smanjenja rizika
 • Pomaže u povećanju zadovojlstva kupaca

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Ljiljana Janjetović

E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

Show Buttons
Hide Buttons