Tehnička, sistemska i ISO dokumentacija

Sistem Quama obuhvaća funkcionalnosti definiranja i vođenja poslovnih procesa organizacije i s njima povezane dokumente.

Program Quama koristimo pri uspostavi sustava za vođenje kvalitete kao i kod projekata za upravljanje promjenama dokumentacije, bilo da je u pitanju »Sustavna«, »Tehnička«, «Kupčeva« ili bilo koja druga dokumentacija. Dokumentaciju možemo voditi kao samostalan projekt ili kao pojedinačni zadatak unutar projekta. Korisnik koji koristi PRO.4 dokumentacijski sistem može dokumente i obrasce kreirati unutar dokumentacijskog sistema, što znači da više ne treba vanjskih programa kao što je Microsoft Word.

Određivanjem članova projekta i njihovih ovlasti te odgovarajućih zadataka možemo planirati pripremu i izradu dokumenata različitih tipova, vršiti nadzor nad verzijama dokumenata, pratiti životni ciklus i distribuciju dokumenata u pregled i odobrenje, kontrolirati ispis dokumenata na zahtjev, voditi i pratiti promjene dokumenata. Imamo povratne informacije o tome, tko je bio obaviješten o promjenama dokumenata i tko je bio obaviješten o novim dokumentima. U pozadini je integriran dokumentacijski sustav, koji omogućuje dodavanje i izradu verzija na projektima i zadacima unutar svih QM područja.

vođenje dokumentacije
Vođenje sistemske, tehničke, ISO i druge dokumentacije

Rješenje je namijenjeno svim organizacijama koje imaju potrebu za naprednim vođenjem dokumentacije i svim organizacijama, koje imaju barem jedan standard kvalitete.

Funkcionalnosti i prednosti

 • Procesi su zapisani u elektronskom obliku
 • Sve informacije se bilježe u sistemu. Nema više vanjskih dokumenata
 • Popis aktivnosti procesa
 • Povezivanje procesa s informacijom o ključnim čimbenicima uspjeha, radnoj opremi, rizicima
 • Osiguran postupak o sastavljanju, provjeravanju i odobrenju dokumenta
 • Ispis dokumentacije u pdf dokument
 • Pregled trenutnog stanja dokumentacije
 • Iscrtan dijagram procesa
 • Procesi i dokumentacija su dostupni svima koji traže informacije o tijeku procesa
 • Procesi i dokumentacija su u sistemu Quama elektronsko oblikovani i organizirani
 • Funkcionalnost je usklađena sa ISO standardom te predstavlja pomoć auditorima kao i zaposlenicima organizacije
 • Upravljanje dokumentacije, kako ga predlažu i savjetuju ISO savjetnici

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Mitja Berišaj

E-mail: info@quama.io

Show Buttons
Hide Buttons