Auditi

Audit je sustavan, neovisan i dokumentiran proces s kojim se utvrđuje da li mjere za kvalitetu i njihovi rezultati odgovaraju planiranim zahtjevima. Nalazi audita se koriste za ocjenjivanje učinkovitosti i uspješnosti sustava kvalitete te za identifikaciju mogućeg unaprjeđenja.

Vođenje i upravljanje auditima

Osiguravanje kvalitete proizvoda i procesa, danas je važan element poslovne politike uspješnog poduzeća i važan uvjet za ulazak na konkurentsko tržište.

Quama sustav omogućuje izvođenje različitih tipova audita – interni auditi, certifikacijski auditi, auditi dobavljača i auditi kupaca.

Pojedinačni audit možemo voditi na više različitih načina. Možemo ga voditi kao projekt s različitim zadacima gdje spremamo različite dokumente povezane s aktivnostima audita. Isto tako, iskoristiti možemo već kreirane obrasce, koje možemo prilagoditi za neku određenu namjenu, kao što je izvođenje audita. Na temelju rezultata audita možemo u sljedećoj fazi pratiti i upravljati sve korektivne mjere te ih odgovarajuće analizirati. Korektivne mjere možemo izvoditi na željeni način, jednostavni način sa izvođenjem neke aktivnosti, ili naprednije, s upotrebom metode 8D. Rezultat je CAPA izvještaj.

vođenje audita
Vođenje, upravljanje in nadzor audita

Rješenje je namijenjeno svim poduzećima, koja imaju najmanje jedan standard po kojem godišnje vrše audit svoje organizacije ili poduzeća. Također, namijenjeno je svim poduzećima, koja žele provjeriti, rade li u skladu s normativima koje postavlja kupac.

Prednosti i koristi vođenja audita

  • Prepoznavanje ključnih, potencijalnih područja za poboljšanje u organizaciji
  • Ocjenjivanje rizika, učinkovitosti i kvalitete
  • Ocjenjivanje novih tehnologija
  • Otkrivanje nedozvoljenih aktivnosti unutar organizacije
  • Poboljšanje unutarnje kvalitete

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Mitja Berišaj

E-mail: info@quama.io

Show Buttons
Hide Buttons