FMEA

FMEA je analiza mogućih grešaka (kvarova, otkazivanja) i posljedica (učinaka) kao inženjerske analize, koju provodi tim stručnjaka za promatrano područje. Spomenuti stručnjaci u početnim fazama razvoja proizvoda, temeljito analiziraju proizvod ili proizvodni proces s namjerom otklanjanja prijetnji koje bi mogle imati negativne posljedice.

FMEA se predstavlja kao vodič za razvoj cjelovitih planova za izvođenje mjera, koje će smanjiti posljedice rizika povezane sa sistemom, podsistemom i komponentama proizvodnog procesa na prihvatljiv nivo.

Namjena metode FMEA je da identificira i potpuno razumije potencijalne greške (kvarovi, otkazivanje) i njihove uzroke te posljedice, koje greška prouzrokuje u sistemu ili kod krajnjih korisnika, za svaki proizvod ili proces. Nadalje, da ocjeni rizik, koji je povezan s prepoznatim greškama (kvarovima, otkazivanjima), posljedicama i uzrocima, na temelju kojeg se pravilno vrši prioritet mjera u korektivnom planu te da prepozna i izvede korektivne mjere za najopasnije i najvažnije prijetnje.

Ciljevi FMEA

 • primarni cilj FMEA je poboljšati proces i njegov tijek
 • prepoznati i spriječiti sigurnosne prijetnje
 • minimizirati gubitak sposobnosti proizvoda
 • poboljšati procesne kontrolne planove (u primjeru Procesnog FMEA)
 • promjena strukture sustava, proizvoda ili procesa
 • prepoznavanje važnih proizvodnih ili procesnih karakteristika
 • razvoj preventivnih planova za unutarnje uzdržavanje strojeva i oprema
 • razvoj dijagnostičnih tehnika i metoda

Analiza rizika potencijalnih grešaka i posljedica
Analiza rizika potencijalnih grešaka i posljedica

Kada se napravi analiza mogućih grešaka, Quama sistem izračunava indeks rizika. Na temelju rezultata definiraju se potrebne korektivne mjere, koje će otkloniti uzrok pogreške.
Konačni rezultat analize mogućih grešaka i posljedica je izvještaj, kojeg program sam generira.

Rješenje je namijenjeno poduzećima, koja imaju točno definirane serijske ili proizvodne procese – to znači procese i aktivnosti koji se rijetko mijenjaju (uobičajeno kod poboljšanja procesa) te poduzećima, koja se bave z oblikovanjem i planiranjem proizvoda, kod kojih su veliki financijski i sigurnosni ulozi

Prednosti i koristi

 • Povećava kvalitetu, pouzdanost i sigurnost u procesu
 • Organizaciji osigurava strukturiran proces pronalaska i otklanjanja grešaka
 • Smanjuje vrijeme i troškove pri razvoju procesa
 • Dokumentira i prati sve aktivnosti smanjivanja rizika
 • Pomaže pri povećanju zadovoljstva klijenata

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Mitja Berišaj

E-mail: info@quama.io

Show Buttons
Hide Buttons